نقشه های 1:250000 توپوگرافی سراسر کشور

نقشه های JPEG (عکس اسکن شده) توپوگرافی پوشش سراسری از تمام کشور در مقیاس 1:250000

این نقشه ها، چاپ ها و ویرایش های متعدد سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سال های مختلف است که به صورت اسکن شده (فایل JPEG) موجود است. ضمنا این نقشه ها (در تعداد بیش از 120 شیت) پوشش سراسری بوده و نام آنها صرفا نام شیت مربوطه است که بدان شناخته می شود.

برای مشاهده ی لیست نقشه های مذکور و نمونه ای از آنها به ادامه مطلب بروید.

 ادامه مطلب و مشاهده لیست نقشه ها

/ 0 نظر / 138 بازدید