لایه‌ی DEM کل کشور

لایه‌ی  DEM کل کشور (به تفکیک استان و شهرستان) با دقت ۵٠ متر

لایه DEM برای تمام کشور موجود است که به صورت شهرستانی و استانی عرضه می شود. لایه ی DEM را می توان برای ساخت خطوط توپوگرافی، لایه ی جه شیب و میزان شیب و ... کاربرد دارد. دقت پیکسلی این لایه ۵٠ متر است. یعنی Cell Size: 50*50 m

لایه DEM توپوگرافی 50 متر ایران

/ 0 نظر / 239 بازدید