لایه های 1:25000 کشور

 برای ارتباط آنلاین با من و آشنایی با جزییات خدمات می توانید با کلیک روی یک از آیکون های زیر با من چت کنید. در صورت آنلاین بودن پاسخگوی شما خواهم بود.

Yahoo Status by RoozGozar.com

کد تعیین وضعیت یاهو

geodata90@yahoo.com

برای دریافت انواع اطلاعات و لایه های جی آی اس (GIS) این صفحه می توانید با آدرس ایمیل وبلاگ مکاتبه نمایید.

geodata90@yahoo.com

**********************************************

 • لایه های 1:25000 استان تهران به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش کامل استان تهران با شیت های 1:25000 حدود 120 شیت است. این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان تهران
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان تهران
 • شهرها و روستاهای استان تهران
 • شبکه آبراهه های استان تهران
 • توپوگرافی استان تهران
 • تقسیمات اداری سیاسی استان تهران
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)

ضمنا این فایل ها برای قسمت هایی از استان های همجوار تهران شامل سمنان، مازندران، گیلان، مرکزی، قزوین و قم نیز موجود است.

 **********************************************

 • لایه های 1:25000 استان سمنان به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش بخش هایی از استان سمنان با شیت های 1:25000 . این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان سمنان
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان سمنان
 • شهرها و روستاهای استان سمنان
 • شبکه آبراهه های استان سمنان
 • توپوگرافی استان سمنان
 • تقسیمات اداری سیاسی استان سمنان
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)
 **********************************************

 **********************************************

 • لایه های 1:25000 استان قم به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش بخش هایی از استان قم با شیت های 1:25000 . این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان قم 
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان قم 
 • شهرها و روستاهای استان قم 
 • شبکه آبراهه های استان قم 
 • توپوگرافی استان قم 
 • تقسیمات اداری سیاسی استان قم 
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)

 **********************************************

 **********************************************

 • لایه های 1:25000 استان مازندران به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش بخش هایی از استان مازندران با شیت های 1:25000 . این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان مازندران 
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان مازندران 
 • شهرها و روستاهای استان مازندران 
 • شبکه آبراهه های استان مازندران 
 • توپوگرافی استان مازندران 
 • تقسیمات اداری سیاسی استان مازندران 
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)

 **********************************************

**********************************************

 • لایه های 1:25000 استان گیلان به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش بخش هایی از استان گیلان با شیت های 1:25000 . این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان گیلان 
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان گیلان 
 • شهرها و روستاهای استان گیلان 
 • شبکه آبراهه های استان گیلان 
 • توپوگرافی استان گیلان 
 • تقسیمات اداری سیاسی استان گیلان 
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)

 **********************************************

**********************************************

 • لایه های 1:25000 استان قزوین به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش بخش هایی از استان قزوین با شیت های 1:25000 . این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان قزوین 
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان قزوین 
 • شهرها و روستاهای استان قزوین 
 • شبکه آبراهه های استان قزوین 
 • توپوگرافی استان قزوین 
 • تقسیمات اداری سیاسی استان قزوین 
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)

 **********************************************

**********************************************

 • لایه های 1:25000 استان مرکزی به صورت SHP و یا DGN (نرم افزار Microstation)

پوشش بخش هایی از استان مرکزی با شیت های 1:25000 . این لایه ها شامل تمامی اطلاعات پایه ای نقشه های توپوگرافی سازمان نقشه برداری کشور از جمله:

 • کاربری اراضی استان مرکزی 
 • راه ها و خطوط ارتباطی استان مرکزی 
 • شهرها و روستاهای استان مرکزی 
 • شبکه آبراهه های استان مرکزی  
 • توپوگرافی استان مرکزی 
 • تقسیمات اداری سیاسی استان مرکزی 
 • و سایر اطلاعات موجود در اینگونه نقشه ها (تمامی اطلاعات نقطه ای، خطی و پلیگونی)

***********************************************

***********************************************

صفحات مرتبط:

صفحه اصلی وبلاگ

نقشه های 1:50000 توپوگرافی

لایه های رستری کشور

لایه های یک میلیونیم کشور

لایه های 1:25000 کشور

آمارهای کشوری

نقشه های 1:250000 توپوگرافی

انجام پروژه و تحقیق دانشجویی 

***********************************************

***********************************************

 برای ارتباط آنلاین با من و آشنایی با جزییات خدمات می توانید با کلیک روی یک از آیکون های زیر با من چت کنید. در صورت آنلاین بودن پاسخگوی شما خواهم بود.

Yahoo Status by RoozGozar.com

کد تعیین وضعیت یاهو

geodata90@yahoo.com


/ 0 نظر / 23 بازدید