آمارهای کشوری

 برای ارتباط آنلاین با من و آشنایی با جزییات خدمات می توانید با کلیک روی یک از آیکون های زیر با من چت کنید. در صورت آنلاین بودن پاسخگوی شما خواهم بود.

Yahoo Status by RoozGozar.com

کد تعیین وضعیت یاهو

geodata90@yahoo.com

برای دریافت انواع آمارهای این صفحه می توانید با آدرس ایمیل وبلاگ مکاتبه نمایید.

geodata90@yahoo.com

**********************************************

 • فایل Excel اطلاعات کامل سرشماری نفوس و مسکن 1385 برای تمامی روستاهای کشور (شامل بیش از 100 فیلد اطلاعاتی)

فایل اطلاعات کامل جمعیت روستایی سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 در سطوح استانی، شهرستانی، بخشی، دهستانی و نقاط روستایی که به صورت اکسل می باشد. این فایل دارای بیش از 100 فیلد اطلاعاتی در مورد جمعیت روستایی کشور است.

اطلاعات جمعیت روستایی در سرشماری نفوس و مسکن (اطلاعات آماری کامل) سال 1385 برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سیستان و بلوچستان - فارس - قزوین - قم - کردستان - کرمانشاه - کرمان - کهکیلویه و بویراحمد - گلستان - گیلان - لرستان - مازندران - مرکزی - هرمزگان - همدان - یزد 

**********************************************

 • فایل HTML اطلاعات آخرین سرشماری سراسری کشاورزی سال 1382 تا سطح روستا

فایل اطلاعات سرشماری سراسری کشاورزی سال 1382 در تمامی سطوح استانی، شهرستانی، بخشی، دهستانی و نقاط روستایی هم اکنون موجود است. این فایل ها به صورت HTML (صفحات وب) می باشد.

اطلاعات سرشماری کشاورزی سال 1382 (آمار کشاورزی) برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سیستان و بلوچستان - فارس - قزوین - قم - کردستان - کرمانشاه - کرمان - کهکیلویه و بویراحمد - گلستان - گیلان - لرستان - مازندران - مرکزی - هرمزگان - همدان - یزد  

**********************************************

 •  فایل Excel اطلاعات سرشماری کشاورزی1372  تمامی دهستان های کشور (شامل بیش از 50 فیلد اطلاعاتی)

فایل اطلاعات سرشماری کشاورزی سال 1372  هم اکنون موجود است. این فایل به صورت اکسل بوده و بیش از 50 نوع فیلد اطلاعاتی را شامل می شود.  اطلاعات این فایل تا سطح دهستانی می باشد.

اطلاعات سرشماری کشاورزی سال 1372 (آمار کشاورزی) برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سیستان و بلوچستان - فارس - قزوین - قم - کردستان - کرمانشاه - کرمان - کهکیلویه و بویراحمد - گلستان - گیلان - لرستان - مازندران - مرکزی - هرمزگان - همدان - یزد  

**********************************************

 •  فایل Excel اطلاعات تفصیلی سرشماریهای نفوس و مسکن 65، 75 و 85 جمعیت روستایی کشور تا سطح دهستان

فایل اطلاعات کامل جمعیت روستایی سرشماری های نفوس و مسکن سال های 1365، 1375 و 1385 در یک فایل در سطوح استانی، شهرستانی، بخشی، دهستانی و نقاط روستایی که به صورت اکسل می باشد.

اطلاعات جمعیت روستایی در سرشماری نفوس و مسکن (اطلاعات آماری کامل) سال 1385 - 1375 و 1365 برای استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سیستان و بلوچستان - فارس - قزوین - قم - کردستان - کرمانشاه - کرمان - کهکیلویه و بویراحمد - گلستان - گیلان - لرستان - مازندران - مرکزی - هرمزگان - همدان - یزد 

اطلاعات این فایل شامل موارد زیر می باشد:

سرشماریهای 65، 75 و 85 جمعیت روستایی تا سطح دهستان

 • نام فعلي استان
 • نام فعلي شهرستان
 • نام فعلي بخش
 • نام فعلي دهستان
 • سال آمار
 • مجموع تعداد خانوار
 • مجموع كل جمعيت
 • مجموع شش ساله وبيشتر
 • مجموع شش ساله وبيشتر مرد
 • مجموع شش ساله وبيشتر زن
 • مجموع ده ساله وبيشتر
 • مجموع ده ساله وبيشتر مرد
 • مجموع ده ساله وبيشتر زن
 • مجموع جمعيت زير15سال
 • مجموع جمعيت بين15و64سال
 • مجموع جمعيت بالاي64سال
 • مجموع باسواد
 • مجموع باسواد مرد
 • مجموع باسواد زن
 • مجموع بي سواد
 • مجموع بي سوادمرد
 • مجموع بي سوادزن
 • مجموع شاغل
 • مجموع شاغل مرد
 • مجموع شاغل زن
 • مجموع بيكار
 • مجموع مرد
 • مجموع زن
 • مجموع خانوارهاي دركوچ
 • مجموع ماه شروع سكونت درآباديهاي موسمي
 • مجموع ماه خاتمه سكونت درآباديهاي موسمي
 • مجموع تعدادمحصل
 • مجموع محصل مرد
 • مجموع محصل زن
 • مجموع جمعيت بين پانزده وسي سال
 • مجموع جمعيت بين پانزده وسي سال مرد
 • مجموع جمعيت بين پانزده وسي سال زن
 • مجموع جمعيت بين سي وشصت وپنج سال
 • مجموع جمعيت بين سي وشصت وپنج سال مرد
 • مجموع جمعيت بين سي وشصت وپنج سال زن
 • مجموع جمعيت داراي همسر
 • مجموع جمعيت بي همسر براثر فوت
 • مجموع جمعيت بي همسر براثر طلاق
 • مجموع جمعيت هرگز ازدواج نكرده
 • مجموع جمعيت زير15سال مرد
 • مجموع جمعيت زير15سال زن
 • مجموع جمعيت بين15و64سال مرد
 • مجموع جمعيت بين15و64سال زن
 • مجموع جمعيت بالاي64سال مرد
 • مجموع جمعيت بالاي64سال زن
 • مجموع بيكارمرد
 • مجموع بيكارزن
 • مجموع محل كارياتحصيل همين آبادي
 • مجموع محل كارياتحصيل آبادي ديگر
 • مجموع محل كارياتحصيل شهر ديگر

 

**********************************************

**********************************************

 •  فایل Excel اطلاعات سرشماری های کشاورزی 1367، 1372 و 1382 تمامی دهستان های کشور

فایل اطلاعات سرشماری های کشاورزی سال های 1367، 1372 و 1382 کل کشور هم اکنون موجود است. این فایل به صورت اکسل بوده و اطلاعات سرشماری های کشاورزی مذکور را برای دهستان های کل کشور دارا می باشد و در 5 فایل شامل اطلاعات زیر است:

نام فایل: سرشماریهای کشاورزی 67، 72 و 82 تا سطح دهستان

 •  نام فعلي استان
 • نام فعلي شهرستان
 • نام فعلي بخش
 • نام فعلي دهستان
 • سال آمار
 • مجموع تعدادچاه عميق
 • مجموع تعدادچاه نيمه عميق
 • مجموع تعدادچاه آرتزين
 • مجموع تعدادچاه دستي
 • مجموع تعدادقنات
 • مجموع تعدادچشمه
 • مجموع تعدادچشمه دايمي
 • مجموع تعدادچشمه فصلي
 • مجموع تعدادرودخانه دايمي
 • مجموع تعدادرودخانه فصلي
 • مجموع تعدادرودخانه دايمي ازطريق نهرياكانال
 • مجموع تعدادرودخانه دايمي ازطريق موتورپمپ
 • مجموع تعدادرودخانه فصلي ازطريق نهرياكانال
 • مجموع تعدادرودخانه فصلي ازطريق موتورپمپ
 • مجموع تعدادبركه
 • مجموع سطح زيركشت آبي
 • مجموع سطح زيركشت ديم
 • مجموع سطح زيركشت آبي وديم
 • مجموع آيش آبي
 • مجموع آيش ديم
 • مجموع آيش آبي وديم
 • مجموع باغ وقلمستان
 • مجموع قلمستان ودرختچه هاي غيرمثمرآبي وديم
 • مجموع قلمستان ودرختچه هاي غيرمثمرآبي
 • مجموع قلمستان ودرختچه هاي غيرمثمرديم
 • مجموع باغ وقلمستان آبي بهره برداري
 • مجموع زمينهاي زيركشت وآيش آبي بهره برداري
 • مجموع زمينهاي زيركشت وآيش آبي بهره برداري درمحدوده آبادي
 • مجموع زمينهاي زيركشت وآيش ديم بهره برداري
 • مجموع زمينهاي زيركشت وآيش ديم بهره برداري درمحدوده آبادي
 • مجموع باغ وقلمستان آبي بهره برداري درمحدوده آبادي
 • مجموع باغ وقلمستان ديم بهره برداري
 • مجموع باغ وقلمستان ديم بهره برداري درمحدوده آبادي
 • مجموع تحت پوشش آبياري باراني
 • مجموع تحت پوشش آبياري قطره اي
 • مجموع فضاي بسته گلخانه توليدگل وگياه زينتي
 • مجموع سايرفضاهاي بسته توليدگل وگياه زينتي
 • مجموع فضاي بازتوليدگل وگياه زينتي
 • مجموع انارآبي تعداددرختان
 • مجموع انارديم تعداددرختان
 • مجموع انار تعداددرختان
 • مجموع ازگيل تعداددرختان
 • مجموع انگورآبي تعداددرختان
 • مجموع انگورديم تعداددرختان
 • مجموع انجيرآبي تعداددرختان
 • مجموع انجيرديم تعداددرختان
 • مجموع انبه تعداددرختان
 • مجموع انواع آلووگوجه آبي تعداددرختان
 • مجموع انواع آلووگوجه ديم تعداددرختان
 • مجموع انواع آلووگوجه تعداددرختان
 • مجموع انواع تبريزي آبي تعداددرختان
 • مجموع انواع تبريزي ديم تعداددرختان
 • مجموع انواع تبريزي تعداددرختان
 • مجموع بادام آبي تعداددرختان
 • مجموع بادام ديم تعداددرختان
 • مجموع به تعداددرختان
 • مجموع پسته تعداددرختان
 • مجموع پرتقال تعداددرختان
 • مجموع خرما تعداددرختان
 • مجموع خرماآبي تعداددرختان
 • مجموع خرماديم تعداددرختان
 • مجموع خرمالو تعداددرختان
 • مجموع درختان غيرمثمر تعداد
 • مجموع زردالو قيسي آبي تعداددرختان
 • مجموع زردالو قيسي ديم تعداددرختان
 • مجموع زردالو قيسي تعداددرختان
 • مجموع زالزالك تعداددرختان
 • مجموع زيتون آبي تعداددرختان
 • مجموع زيتون ديم تعداددرختان
 • مجموع زيتون تعداددرختان
 • مجموع زغال اخته تعداددرختان
 • مجموع سايرمركبات تعداددرختان
 • مجموع سيب تعداددرختان
 • مجموع سيب آبي تعداددرختان
 • مجموع سيب ديم تعداددرختان
 • مجموع سنجد تعداددرختان
 • مجموع شاه بلوط تعداددرختان
 • مجموع عناب تعداددرختان
 • مجموع فندق تعداددرختان
 • مجموع كنار تعداددرختان
 • مجموع كيوي تعداددرختان
 • مجموع گردوآبي تعداددرختان
 • مجموع گردوديم تعداددرختان
 • مجموع گردو تعداددرختان
 • مجموع گريپ فروت تعداددرختان
 • مجموع گلابي آبي تعداددرختان
 • مجموع گلابي ديم تعداددرختان
 • مجموع گلابي تعداددرختان
 • مجموع گيلاس آلبالوآبي تعداددرختان
 • مجموع گيلاس آلبالوديم تعداددرختان
 • مجموع گيلاس آلبالو تعداددرختان
 • مجموع ليموترش تعداددرختان
 • مجموع ليموشيرين تعداددرختان
 • مجموع مركبات آبي تعداددرختان
 • مجموع مركبات ديم تعداددرختان
 • مجموع موز تعداددرختان
 • مجموع نارنگي تعداددرختان
 • مجموع هلو شليل شفتالو آبي تعداددرختان
 • مجموع هلو شليل شفتالو ديم تعداددرختان
 • مجموع هلو شليل شفتالو تعداددرختان

 

نام فایل: سرشماریهای کشاورزی 67، 72 و 82 تا سطح دهستان- 2

 • نام فعلي استان
 • نام فعلي شهرستان
 • نام فعلي بخش
 • نام فعلي دهستان
 • سال
 • مجموع انار سطح كاشته شده آبي
 • مجموع انار سطح كاشته شده
 • مجموع انگور سطح كاشته شده آبي
 • مجموع انگور سطح كاشته شده ديم
 • مجموع انگور سطح كاشته شده
 • مجموع انواع آلو سطح كاشته شده
 • مجموع انجير سطح كاشته شده آبي
 • مجموع انجير سطح كاشته شده ديم
 • مجموع انبه سطح كاشته شده
 • مجموع ازگيل سطح كاشته شده
 • مجموع انواع تبريزي سطح كاشته شده
 • مجموع بادام سطح كاشته شده
 • مجموع بادام سطح كاشته شده آبي
 • مجموع بادام سطح كاشته شده ديم
 • مجموع به سطح كاشته شده
 • مجموع پرتقال سطح كاشته شده
 • مجموع پسته سطح كاشته شده
 • مجموع پسته سطح كاشته شده آبي
 • مجموع پسته سطح كاشته شده ديم
 • مجموع توت فرنگي سطح كاشته شده
 • مجموع توت وشاه توت سطح كاشته شده
 • مجموع توت نوغان سطح كاشته شده
 • مجموع چاي سطح كاشته شده
 • مجموع چاي سطح كاشته شده آبي
 • مجموع چاي سطح كاشته شده ديم
 • مجموع خرما سطح كاشته شده
 • مجموع خرمالو سطح كاشته شده
 • مجموع درختان مثمر سطح كاشته شده
 • مجموع زالزالك سطح كاشته شده
 • مجموع زردالو سطح كاشته شده
 • مجموع زرشك سطح كاشته شده
 • مجموع زغال اخته سطح كاشته شده
 • مجموع زيتون سطح كاشته شده
 • مجموع سايرمركبات سطح كاشته شده
 • مجموع سنجد سطح كاشته شده
 • مجموع سماق سطح كاشته شده
 • مجموع سيب سطح كاشته شده
 • مجموع شاه بلوط سطح كاشته شده
 • مجموع عناب سطح كاشته شده
 • مجموع فندق سطح كاشته شده
 • مجموع كنار سطح كاشته شده
 • مجموع كيوي سطح كاشته شده
 • مجموع گردو سطح كاشته شده
 • مجموع گلابي سطح كاشته شده
 • مجموع گل محمدي سطح كاشته شده
 • مجموع گريپ فروت سطح كاشته شده
 • مجموع گيلاس وآلبالو سطح كاشته شده
 • مجموع ليموشيرين سطح كاشته شده
 • مجموع ليموترش سطح كاشته شده
 • مجموع موز سطح كاشته شده
 • مجموع نارنگي سطح كاشته شده
 • مجموع هلو شليل شفتالو سطح كاشته شده
 • مجموع توليدسالانه آلبالو
 • مجموع توليدسالانه انار
 • مجموع توليدسالانه انارآبي
 • مجموع توليدسالانه انارديم
 • مجموع توليدسالانه انجيرآبي
 • مجموع توليدسالانه انجيرديم
 • مجموع توليدسالانه انگورآبي
 • مجموع توليدسالانه انگورديم
 • مجموع توليدسالانه انگور
 • مجموع توليدسالانه ازگيل
 • مجموع توليدسالانه انواع آلو
 • مجموع توليدسالانه انواع آلو گوجه آبي
 • مجموع توليدسالانه انواع آلو گوجه ديم
 • مجموع توليدسالانه انبه
 • مجموع توليدسالانه اصله درختان غيرمثمر
 • مجموع توليدسالانه اصله درختان مثمر
 • مجموع توليدسالانه انواع تبريزي
 • مجموع توليدسالانه انواع تبريزي آبي
 • مجموع توليدسالانه انواع تبريزي ديم
 • مجموع توليدسالانه بادام آبي
 • مجموع توليدسالانه بادام ديم
 • مجموع توليدسالانه بادام
 • مجموع توليدسالانه به
 • مجموع توليدسالانه پرتقال
 • مجموع توليدسالانه پسته آبي
 • مجموع توليدسالانه پسته ديم
 • مجموع توليدسالانه پسته
 • مجموع توليدسالانه توت فرنگي
 • مجموع توليدسالانه توت وشاه توت
 • مجموع توليدسالانه چاي
 • مجموع توليدسالانه چاي آبي
 • مجموع توليدسالانه چاي ديم
 • مجموع توليدسالانه خرماآبي
 • مجموع توليدسالانه خرماديم
 • مجموع توليدسالانه خرما
 • مجموع توليدسالانه خرمالو
 • مجموع توليدسالانه زالزالك
 • مجموع توليدسالانه زردآلو قيسي
 • مجموع توليدسالانه زردآلو قيسي آبي
 • مجموع توليدسالانه زردآلو قيسي ديم
 • مجموع توليدسالانه زرشك
 • مجموع توليدسالانه زغال اخته
 • مجموع توليدسالانه زيتون
 • مجموع توليدسالانه زيتون آبي
 • مجموع توليدسالانه زيتون ديم
 • مجموع توليدسالانه سايرمركبات
 • مجموع توليدسالانه سماق
 • مجموع توليدسالانه سنجد
 • مجموع توليدسالانه سيب
 • مجموع توليدسالانه سيب آبي
 • مجموع توليدسالانه سيب ديم
 • مجموع توليدسالانه شاه بلوط
 • مجموع توليدسالانه شليل
 • مجموع توليدسالانه عناب
 • مجموع توليدسالانه فندق
 • مجموع توليدسالانه كنار
 • مجموع توليدسالانه كيوي
 • مجموع توليدسالانه گيلاس آلبالو
 • مجموع توليدسالانه گيلاس آلبالو آبي
 • مجموع توليدسالانه گيلاس آلبالو ديم
 • مجموع توليدسالانه گردو
 • مجموع توليدسالانه گردو آبي
 • مجموع توليدسالانه گردو ديم
 • مجموع توليدسالانه گريپ فروت
 • مجموع توليدسالانه گلابي
 • مجموع توليدسالانه گلابي آبي
 • مجموع توليدسالانه گلابي ديم
 • مجموع توليدسالانه گل محمدي
 • مجموع توليدسالانه گوجه
 • مجموع توليدسالانه گيلاس
 • مجموع توليدسالانه ليموترش
 • مجموع توليدسالانه ليموشيرين
 • مجموع توليدسالانه مركبات آبي وديم
 • مجموع توليدسالانه مركبات آبي
 • مجموع توليدسالانه مركبات ديم
 • مجموع توليدسالانه موز
 • مجموع توليدسالانه نارنگي
 • مجموع توليدسالانه هلو
 • مجموع توليدسالانه هلو شليل شفتالو
 • مجموع توليدسالانه هلو شليل شفتالو آبي
 • مجموع توليدسالانه هلو شليل شفتالو ديم

 

نام فایل: سرشماریهای کشاورزی 67، 72 و 82 تا سطح دهستان- 3

 • نام فعلي استان
 • نام فعلي شهرستان
 • نام فعلي بخش
 • نام فعلي دهستان
 • سال
 • مجموع اسب والاغ
 • مجموع اسب وكره اسب
 • مجموع الاغ وكره الاغ
 • مجموع بزوبزغاله
 • مجموع دام شخم شتر
 • مجموع دام شخم گاو
 • مجموع دام شخم گاوميش
 • مجموع شتروبچه شتر
 • مجموع قاطر استر
 • مجموع گاودورگه
 • مجموع گاوميش
 • مجموع گاونژادخارجي
 • مجموع گاووگوساله
 • مجموع گاووگوساله سنتي
 • مجموع گاووگوساله صنعتي
 • مجموع گوسفندوبره
 • مجموع گوسفندوبز
 • مجموع مرغ وخروس
 • مجموع دام شيرده گوسفندوبره
 • مجموع گوسفندپشم چيني شده
 • مجموع دام شيرده بزوبزغاله
 • مجموع بزوبزغاله موچيني شده
 • مجموع دام شيرده گاووگوساله سنتي
 • مجموع دام شيرده گاووگوساله صنعتي
 • مجموع دام شيرده گاوميش
 • مجموع دام شيرده شتر
 • مجموع شتر پشم چيني شده
 • مجموع اردك غاز بوقلمون

 

نام فایل: سرشماریهای کشاورزی 67، 72 و 82 تا سطح دهستان- 4

 • نام فعلي استان
 • نام فعلي شهرستان
 • نام فعلي بخش
 • نام فعلي دهستان
 • سال
 • مجموع توليدسالانه آفتابگردان آبي
 • مجموع توليدسالانه آفتابگردان ديم
 • مجموع توليدسالانه آفتابگردان آجيلي آبي
 • مجموع توليدسالانه آفتابگردان آجيلي ديم
 • مجموع توليدسالانه اسپرس خشك آبي
 • مجموع توليدسالانه اسپرس خشك ديم
 • مجموع توليدسالانه ارزن آبي
 • مجموع توليدسالانه ارزن ديم
 • مجموع توليدسالانه بادام زميني آبي
 • مجموع توليدسالانه بادام زميني ديم
 • مجموع توليدسالانه باقلا آبي
 • مجموع توليدسالانه باقلا ديم
 • مجموع توليدسالانه برنج آبي
 • مجموع توليدسالانه برنج
 • مجموع توليدسالانه پنبه آبي
 • مجموع توليدسالانه پنبه ديم
 • مجموع توليدسالانه پيازآبي
 • مجموع توليدسالانه پيازديم
 • مجموع توليدسالانه پيازآبي وديم
 • مجموع توليدسالانه پيازبذري آبي
 • مجموع توليدسالانه تخمه هندوانه
 • مجموع توليدسالانه تنباكوآبي
 • مجموع توليدسالانه توتون آبي
 • مجموع توليدسالانه توتون ديم
 • مجموع توليدسالانه جوآبي
 • مجموع توليدسالانه جوديم
 • مجموع توليدسالانه چغندرقند آبي
 • مجموع توليدسالانه چغندرقند
 • مجموع توليدسالانه چغندرعلوفه اي آبي
 • مجموع توليدسالانه چغندربذري آبي
 • مجموع توليدسالانه حبوبات دانه خشك آبي
 • مجموع توليدسالانه حبوبات دانه خشك ديم
 • مجموع توليدسالانه حناآبي
 • مجموع توليدسالانه خربزه طالبي گرمك آبي
 • مجموع توليدسالانه خربزه طالبي گرمك ديم
 • مجموع توليدسالانه خيارآبي
 • مجموع توليدسالانه خيارديم
 • مجموع توليدسالانه ذرت خوشه اي آبي
 • مجموع توليدسالانه ذرت خوشه اي ديم
 • مجموع توليدسالانه ذرت دانه اي آبي
 • مجموع توليدسالانه ذرت دانه اي ديم
 • مجموع توليدسالانه ذرت علوفه اي
 • مجموع توليدسالانه روناس آبي
 • مجموع توليدسالانه زعفران آبي مثقال
 • مجموع توليدسالانه زعفران ديم مثقال
 • مجموع توليدسالانه زيره آبي
 • مجموع توليدسالانه زيره ديم
 • مجموع توليدسالانه سوياآبي
 • مجموع توليدسالانه سوياديم
 • مجموع توليدسالانه سيب زميني آبي
 • مجموع توليدسالانه سيب زميني ديم
 • مجموع توليدسالانه سيب زميني آبي وديم
 • مجموع توليدسالانه سياهدانه آبي
 • مجموع توليدسالانه سياهدانه ديم
 • مجموع توليدسالانه سيرآبي
 • مجموع توليدسالانه سيرديم
 • مجموع توليدسالانه سايرسبزيجات آبي
 • مجموع توليدسالانه سايرسبزيجات ديم
 • مجموع توليدسالانه سايرمحصولات علوفه اي آبي
 • مجموع توليدسالانه سايرمحصولات علوفه اي ديم
 • مجموع توليدسالانه شاهدانه آبي
 • مجموع توليدسالانه شبدر
 • مجموع توليدسالانه شبدرآبي
 • مجموع توليدسالانه شبدرديم
 • مجموع توليدسالانه طالبي
 • مجموع توليدسالانه عدس آبي
 • مجموع توليدسالانه عدس ديم
 • مجموع توليدسالانه كاهو
 • مجموع توليدسالانه كدوآجيلي آبي
 • مجموع توليدسالانه كدوآجيلي ديم
 • مجموع توليدسالانه كلزا آبي
 • مجموع توليدسالانه كلزا ديم
 • مجموع توليدسالانه كنجد
 • مجموع توليدسالانه گندم آبي
 • مجموع توليدسالانه گندم ديم
 • مجموع توليدسالانه گشنيزبذري آبي
 • مجموع توليدسالانه گرمك
 • مجموع توليدسالانه گوجه فرنگي آبي
 • مجموع توليدسالانه گوجه فرنگي ديم
 • مجموع توليدسالانه لوبياآبي
 • مجموع توليدسالانه لوبياديم
 • مجموع توليدسالانه لوبياچيتي
 • مجموع توليدسالانه لوبياسبز
 • مجموع توليدسالانه لوبياسفيد
 • مجموع توليدسالانه لوبياقرمز
 • مجموع توليدسالانه ماش آبي
 • مجموع توليدسالانه ماش ديم
 • مجموع توليدسالانه نخودآبي
 • مجموع توليدسالانه نخودديم
 • مجموع توليدسالانه هويج وشلغم آبي
 • مجموع توليدسالانه هويج وشلغم ديم
 • مجموع توليدسالانه هويج
 • مجموع توليدسالانه هندوانه آبي
 • مجموع توليدسالانه هندوانه ديم
 • مجموع توليدسالانه هندوانه آجيلي آبي
 • مجموع توليدسالانه هندوانه آجيلي ديم
 • مجموع توليدسالانه هندوانه بذري آبي
 • مجموع توليدسالانه هندوانه بذري ديم
 • مجموع توليدسالانه يونجه واسپرس
 • مجموع توليدسالانه يونجه واسپرس آبي
 • مجموع توليدسالانه يونجه واسپرس ديم
 • مجموع توليدسالانه يونجه خشك آبي
 • مجموع توليدسالانه يونجه خشك ديم
 • مجموع توليدسالانه يونجه بذري آبي

  

نام فایل: سرشماریهای کشاورزی 67، 72 و 82 تا سطح دهستان- 5

 • نام فعلي استان
 • نام فعلي شهرستان
 • نام فعلي بخش
 • نام فعلي دهستان
 • سال
 • مجموع بسته بند
 • مجموع بذرپاش
 • مجموع كل تراكتور
 • مجموع تراكتور يونيورسال
 • مجموع تراكتور فرگوسن
 • مجموع تراكتور جان دير
 • مجموع تراكتور سايرانواع
 • مجموع تيلر
 • مجموع چاپر
 • مجموع كل كمباين
 • مجموع كمباين مس فرگوسن
 • مجموع كمباين جان دير
 • مجموع كمباين سايرانواع
 • مجموع كودپاش
 • مجموع سمپاش موتوري
 • مجموع سمپاش تراكتوري
 • مجموع دروگر
 • مجموع ديسك
 • مجموع علف چين
 • مجموع ماشين خرمنكوب برنج
 • مجموع ماشين خرمنكوب گندم
 • مجموع موتورپمپ آب
 • مجموع سابقه استفاده از تراكتور
 • مجموع سابقه استفاده از كمباين
 • مجموع سابقه استفاده از تيلر
 • مجموع كمباين گلاس
 • مجموع بلدوزر
 • مجموع بيل مكانيكي
 • مجموع گاوآهن تراكتوري
 • مجموع تعدادشركت ياموسسه عمومي بافعاليت كشاورزي
 • مجموع تعدادبهره برداري اختصاصي
 • مجموع تعدادبهره برداري شريكي
 • مجموع تعدادبهره برداري درهمين شهرستان
 • مجموع تعدادبهره برداري درشهرستان ديگر
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي اراضي زراعي ابي
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي اراضي زراعي ديم
 • مجموع تعدادبهره برداري جوابي
 • مجموع تعدادبهره برداري جوديم
 • مجموع تعدادبهره برداري برنج
 • مجموع تعدادبهره برداري چغندرآبي
 • مجموع تعدادبهره برداري پنبه آبي
 • مجموع تعدادبهره برداري پنبه ديم
 • مجموع تعدادبهره برداري حبوبات دانه خشك آبي
 • مجموع تعدادبهره برداري حبوبات دانه خشك ديم
 • مجموع تعدادبهره برداري پيازآبي
 • مجموع تعدادبهره برداري سيب زميني آبي
 • مجموع تعدادبهره برداري گندم آبي
 • مجموع تعدادبهره برداري گندم ديم
 • مجموع تعدادبهره برداري يونجه خشك آبي
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي باغ وقلمستان آبي
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي باغ وقلمستان ديم
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده تراكتورازخود
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده تراكتورازديگران
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده تيلرازخود
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده تيلرازديگران
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده كمباين ازخود
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده كمباين ازديگران
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده خرمنكوب ازخود
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده خرمنكوب ازديگران
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده پمپ آب ازخود
 • مجموع تعدادبهره برداري استفاده كننده پمپ آب ازديگران
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي گوسفند
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي يز
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي گاوسنتي
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي كندوي جديد
 • مجموع تعدادبهره برداري داراي كندوي قديم
 • مجموع تعدادبهره برداري پرورش دهنده كرم ابريشم
 • مجموع تعدادبهره برداري بافعاليت توليدگل وگياه زينتي

 

***********************************************

***********************************************

صفحات مرتبط:

صفحه اصلی وبلاگ

نقشه های 1:50000 توپوگرافی

لایه های رستری کشور

لایه های یک میلیونیم کشور

لایه های 1:25000 کشور

آمارهای کشوری

نقشه های 1:250000 توپوگرافی

انجام پروژه و تحقیق دانشجویی 

***********************************************

***********************************************

 برای ارتباط آنلاین با من و آشنایی با جزییات خدمات می توانید با کلیک روی یک از آیکون های زیر با من چت کنید. در صورت آنلاین بودن پاسخگوی شما خواهم بود.

Yahoo Status by RoozGozar.com

کد تعیین وضعیت یاهو

geodata90@yahoo.com


/ 0 نظر / 13 بازدید